langue :  Français  Allemand 


COLLECTIONCPG1   France  
Carte postale Gambsheim datée 1905 " Gruss aus Gambsheim "

CPB2   France  
Carte postale Gambsheim datée 1905 " Gruss aus Gambsheim "

CBG2   France  
Carte postale Gambsheim datée 1905 " Gruss aus Gambsheim "

CPG2   France  
Carte postale Gambsheim datée 1937 " Gambsheim - Bettenhofen "

CPG3   France  
Carte postale Gambsheim datée 1939 " Jeanne d'Arc Aufführung "


1